Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Dodawanie utworów do listy zakładek

Istnieje możliwość dodawania utworów do listy zakładek.

  1. Z poziomu ekranu odtwarzania muzyki lub ekranu listy naciśnij przycisk ().

Wskazówka

  • Dodawanie utworów do list zakładek innych niż lista domyślna jest możliwe poprzez menu opcji na ekranie odtwarzania muzyki lub ekranie listy. Wyświetl menu opcji i wybierz [Dodaj do zakładek] - żądana lista zakładek.
  • Do listy zakładek można dodać maksymalnie 100 utworów.

Uwaga

  • Zaimportowanie informacji o listach zakładek do programu Media Go nie jest możliwe.
  • Dodane do list zakładek utwory zapisane na karcie microSD znikną z nich, jeśli karta microSD zostanie wyjęta z odtwarzacza Walkman.