Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Usuwanie utworów z listy zakładek

Istnieje możliwość usunięcia jednego lub więcej utworów z listy zakładek.

  1. Z menu Home wybierz [Muzyka].
  2. Wybierz [Zakładka] - żądana lista zakładek - żądany utwór.
  3. Na ekranie odtwarzania muzyki wybranego utworu wyświetl menu opcji i wybierz [Usuń z zakładek].

Wskazówka

  • Aby usunąć wszystkie utwory na liście zakładek, wyświetl menu opcji po wybraniu [Zakładka] i wybierz [Wyczyść listę zakładek].