Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Włączanie/wyłączanie funkcji alarmu

Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia timera alarmu.

 1. Z menu Home wybierz [Ustawienia].
 2. Wybierz [Alarm/timer uśpienia] - [Ustawienia alarmu] - [Alarm wł./wył.] - żądane ustawienie.

Wskazówka

 • Należy nacisnąć przycisk (), aby zatrzymać alarm.

Uwaga

 • Jeśli dla timera alarmu wybrano ustawienie [Wł.], w obszarze informacji wyświetlany będzie symbol .
 • Alarm zostanie automatycznie zatrzymany po 60 minutach.
 • W przypadku korzystania ze słuchawek, bez względu na ustawienie opcji [AVLS (limit głośności)], głośność alarmu jest ograniczona przez funkcję AVLS.
 • Należy unikać zasypiania w słuchawkach. W takim przypadku przewód słuchawek może owinąć się wokół szyi i doprowadzić do uduszenia.
 • Alarm nie zostanie aktywowany w następujących sytuacjach:
  • Po podłączeniu do komputera
  • Podczas korzystania z trybu połączenia USB
  • Podczas korzystania z połączenia Bluetooth (ikona alarmu będzie migać w obszarze informacji)
 • Jeśli odtwarzacz Walkman ma nie być używany przez dłuższy czas, dla timera alarmu należy wybrać opcję [Wył.].