Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Lista ikon wyświetlanych w obszarze informacji

Ikony te są różne zależnie od stanu odtwarzania, ustawień oraz ekranu.

  1. Obszar informacji

Ikony wyświetlane w obszarze informacji

Stan odtwarzania

(odtwarzanie), (pauza), (przewijanie do przodu), (przewijanie do tyłu), (przejście do początku kolejnego utworu), (przejście do początku poprzedniego (lub bieżącego) utworu) itd.


Wskaźnik HOLD


Status funkcji usuwania szumów (ikona świeci się, jeśli podłączono słuchawki redukujące szumy, a funkcja usuwania szumów jest włączona).

,


Poziom naładowania akumulatora


Timer alarmu


Timer funkcji uśpienia


Dostępne funkcje muzyczne


Stan funkcji Bluetooth (ikona Bluetooth jest niebieska, jeśli nastąpiło nawiązanie połączenia).

,