Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Włączanie zasilania

Do uruchomienia odtwarzacza Walkman wymagane jest włączenie zasilania.

  1. Przesuń przełącznik (), aby odblokować odtwarzacz Walkman.
  2. Naciśnij dowolny przycisk.

Wskazówka

  • Jeżeli odtwarzacz nie będzie obsługiwany, ekran zostanie wyłączony. Ekran można włączyć, naciskając dowolny przycisk.
  • Przed przystąpieniem do użytkowania odtwarzacza Walkman należy ustawić datę i godzinę.
  • Jeżeli odtwarzacz Walkman nie jest obsługiwany przez dłuższy czas, zostanie on automatycznie wyłączony. Ponowne uruchomienie odtwarzacza Walkman może trochę potrwać.