Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.


I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.