Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza WALKMAN®.


Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.