Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Прехвърляне на съдържание чрез Content Transfer

Прехвърляйте съдържание, като например музика или плейлисти, на вашия компютър с Mac или такива, управлявани с iTunes, към вашия Walkman. Съдържание със защитени авторски права не може да бъде прехвърляно.

  1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB и стартирайте Content Transfer.
  2. Изведете желаното съдържание на екрана на Finder, или желаното съдържание или плейлисти в iTunes.
  3. Плъзнете и пуснете съдържанието или плейлистите, които искате да прехвърлите, в Content Transfer.
    Съдържанието ще бъде прехвърлено на вашия Walkman.