Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Изтриване на съдържание от вашия Walkman чрез Content Transfer

Можете да използвате Content Transfer, за да изтриете съдържание, съхранено на вашия Walkman.

  1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
  2. Стартирайте Content Transfer.
  3. Щракнете върху в долния десен край на екрана.
  4. Щракнете върху иконата на папката (например “Music”), в която е съдържанието, което искате да изтриете.
    Показва се списъкът със съдържание.
  5. Изберете съдържанието, което искате да изтриете.
  6. Щракнете върху “Delete”.
    Избраното съдържание се изтрива.