Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Как се използва менюто с опции

Изведете менюто с опции, като натиснете бутона OPTION/POWER. Елементите в менюто с опции варират според функцията и ви позволяват да променяте настройките.

  1. Натиснете бутона (), докато вашият Walkman е в процес на възпроизвеждане, например при активен екран за възпроизвеждане на музика.
  2. Натиснете бутона (), за да изберете желаното меню (например [Play Mode]) и след това натиснете бутона () за потвърждаване.

  3. Натиснете бутона (), за да изберете желаното меню (например [Shuffle]) и след това натиснете бутона () за потвърждаване.

Съвет

  • За да откажете менюто с опции, натиснете бутона (), докато на екрана е изведено менюто с опции.