Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Възпроизвеждане на музика

Слушайте музика, прехвърлена на вашия Walkman.

  1. От началното меню изберете [Music].
  2. Изберете желания метод на търсене и желаните елементи, докато се появи списък с песни, след което изберете желаната песен.
    Възпроизвеждането ще започне и ще се покаже екранът за възпроизвеждане на музика. За да поставите възпроизвеждането на пауза, натиснете бутона ().

Забележка

  • Ако не извършите операция за продължителен период от време, докато вашият Walkman е спрян на пауза, той ще се изключи автоматично. В такъв случай включете захранването, преди да изпълните стъпка 1 по-горе.
  • В зависимост от начина на прехвърляне на песни на вашия Walkman, песните може да се възпроизвеждат в различен ред от реда им в компютъра ви. Когато посочвате различен ред на песните от този във вашия Walkman, редактирайте плейлисти чрез функция на Music Center for PC или iTunes, след което ги прехвърлете на вашия Walkman.