Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Прехвърляне на съдържание чрез Music Center for PC

Можете да прехвърляте съдържание, което се съхранява на компютър с Windows, на вашия Walkman посредством Music Center for PC.

  1. Използвайте компютър, на който е инсталиран софтуера Music Center for PC.
  2. Стартирайте Music Center for PC.
  3. Свържете Вашия Walkman с компютъра посредством USB.

  4. Кликнете върху в долната лява част на Music Center for PC , за да отворите списъка на съдържанието на вашия Walkman
  5. Изберете [Music Library] , за да отворите списъка на съдържанието на Music Center for PC.
  6. Изберете албуми или песни, които искате да прехвърлите.
  7. Кликнете върху , за да прехвърлите.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (http://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка

  • Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
  • Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.