Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Изтриване на съдържание от вашия Walkman чрез Music Center for PC

Можете да използвате Music Center for PC, за да изтриете съдържание, съхранено на вашия Walkman.

  1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
  2. Стартирайте Music Center for PC.
  3. Кликнете върху в долната лява част на Music Center for PC , за да отворите списъка на съдържанието на Вашия Walkman.
  4. От списъка със съдържанието на Вашия Walkman изберете съдържанието, което искате да изтриете.
  5. Кликнете върху [Delete all selected items].
    Показва се прозорец за потвърждаване на изтриването на елемента.
  6. Кликнете върху [Yes].