Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Форматиране на паметта

Можете да инициализирате вашия Walkman, като форматирате паметта.

  1. От началното меню изберете [Settings].
  2. Изберете [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] - [Yes].
  3. Следвайте инструкциите от екрана, за да форматирате паметта.

Забележка

  • Не забравяйте, че не трябва да инициализирате (форматирате) паметта на вашия Walkman чрез компютър. Ако сте форматирали паметта с компютър, форматирайте я отново с Walkman.
  • Форматирането на паметта изтрива всички данни със съдържание (песни и др., включително фабрично инсталираните примерни данни и доставената инсталираща програма за софтуера). Преди да извършите форматирането, не забравяйте да проверите данните, съхранявани в паметта, и да експортирате всички важни данни на компютъра си.