Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Рестартиране на вашия Walkman

Опитайте да рестартирате вашия Walkman, ако работата му стане нестабилна. Преди да рестартирате вашия Walkman, прекратете връзката на Walkman с вашия компютър и се уверете, че не се възпроизвежда съдържание, като например музика. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.

  1. Натиснете бутона () с върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да рестартирате вашия Walkman.

Забележка

  • Рестартирането на вашия Walkman няма да изтрие никакви данни, нито ще нулира настройки.