Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Прехвърляне на съдържание чрез Explorer

Съдържание, като например музика, може да бъде прехвърляно директно с плъзгане и пускане чрез Windows Explorer.

 1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
 2. Отворете “WALKMAN”, като използвате процедурата по-долу, съответстваща на вашия компютър.

  • Windows 7:
   Изберете “Старт” – “компютър” и след това отворете “WALKMAN”.

  • Windows 8.1:
   Изберете “Работен плот”, за да отворите “File Explorer”. В списъка “Този компютър” отворете “WALKMAN”.
  • Windows 10:
   Изберете “Файлов мениджър” в менюто “Начало” и след това изберете “WALKMAN” от левия екран.
 3. Отворете папката, в която искате да прехвърлите съдържанието.

  За прехвърляне на музикални файлове или папки: папка “MUSIC”

  За прехвърляне на музикални снимки или папки: папка “PICTURE” или папка “DCIM”

 4. Плъзнете и пуснете желаните файлове или папки () в съответната папка () в “WALKMAN”.

Забележка

 • Плъзнете и пуснете музикални файлове директно в папка MUSIC. Музикални файлове на други места може да не се възпроизвеждат.
 • Не можете да работите с вашия Walkman, когато е свързан към компютър.
 • Не променяйте името на папката, разположена в главната памет, като “MUSIC”.
 • В зависимост от езиковите настройки на вашия Walkman е възможно информацията за прехвърляното съдържание да не се покаже правилно.