Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Изтриване на съдържание от вашия Walkman чрез Explorer

Изтриване на съдържание от вашия Walkman чрез Windows Explorer.

 1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
 2. Отворете “WALKMAN”, като използвате процедурата по-долу, съответстваща на вашия компютър.
  • Windows 7:
   Изберете “Старт” - “компютър”, и отворете “WALKMAN”.

  • Windows 8.1:
   Изберете “Работен плот”, за да отворите “File Explorer”. В списъка “Този компютър” отворете “WALKMAN”.

  • Windows 10:
   Изберете “Файлов мениджър” в менюто “Начало” и след това изберете “WALKMAN” от левия екран.

 3. Отворете папката, която съдържа файла(овете), който(ито) искате да изтриете.

  За да изтриете файл с музика или папка, която съдържа музика - папка “(MUSIC)”

  За да изтриете файл със снимки или папка, която съдържа снимки - папка “PICTURE” или “DCIM”

 4. Изберете съдържанието, което искате да изтриете.
 5. Изтрийте съдържанието.

Забележка

 • Не променяйте името на папката, разположена в главната памет, като “MUSIC”.