Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Съдържание, като например музика, не може да се прехвърля от компютъра на вашия Walkman.

 • Проверете дали USB връзката към компютъра е осъществена правилно.
 • Използвайте предоставения USB кабел.
 • Възможно е да не можете да прехвърляте данни, когато използвате USB хъб. Свържете се директно към USB конектора на вашия компютър.
 • Инсталираната версия на Music Center for PC може да не е последната. Инсталирайте последната версия от интернет.
 • Няма достатъчно свободно място на вашия Walkman или броят на файловете е надвишил максималния брой файлове, които могат да бъдат прехвърляни. Изтрийте ненужното съдържание, за да увеличите свободното място. За подробности относно броя файлове които могат да бъдат записани, вижте следното.
  • “Максимален брой песни и време на запис (прибл.)”
 • Песните с ограничен период за възпроизвеждане или брой на възпроизвежданията не могат да бъдат прехвърлени поради ограничения, зададени от притежателите на авторските им права. За повече информация относно настройките на всеки аудио файл се свържете с дистрибутора.
 • Част от съдържанието на вашия Walkman може да е повредено. Копирайте съдържанието, което ви е необходимо, на компютъра и инициализирайте (форматирайте) вашия Walkman.
 • Ако софтуерът не е съвместим с вашия Walkman, инсталирайте съвместим софтуер и го използвайте за прехвърляне на съдържание.
 • Възможно е да се опитвате да прехвърляте повредено съдържание. Изтрийте съдържанието, което не може да бъде прехвърлено от компютъра, и го импортирайте отново на компютъра. Не извършвайте други задачи на компютъра, докато прехвърляте съдържание на него. Това може да предизвика повреда на съдържанието.
 • Може да се опитвате да прехвърляте файл във формат, който не може да бъде възпроизведен. Вижте “Поддържани формати”.
 • Прехвърлянето може да е спряло поради шум, например статично електричество, акумулирано в компютъра. Това става, за да се защитят данните. Изключете вашия Walkman и го свържете отново.