Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Зареждане на батерията

Заредете своя Walkman, като го свържете към компютър.

  1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
    Иконата за състоянието на батерията показва , когато зареждането приключи.
  2. Изключете вашия Walkman от компютъра, когато зареждането завърши.

Съвет

  • За информация относно времето за пълно зареждане на батерията вижте “Спецификации”.

Забележка

  • Ако зареждате вашия Walkman, след като не е бил използван дълго време или когато го използвате за първи път, е възможно компютърът ви да не го разпознае. Вашият Walkman би трябвало отново да започне да работи нормално, след като се е зареждал около 10 минути.
  • Не можете да работите с вашия Walkman, когато е свързан към компютър.