Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Вашият Walkman не работи правилно.

  • Вашият Walkman може да не работи правилно, ако USB устройството (например компютър), към което е свързан, бъде включено или изключено, без да изключите Walkman.

    Рестартирайте вашия Walkman чрез натискане на бутона RESTART с върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет.