Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Изтриване на съдържание от вашия Walkman чрез Finder

Изтриване на съдържание от вашия Walkman чрез Mac Finder.

  1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
  2. Отворете папка под “WALKMAN” от страничната лента на Finder.
  3. Отворете папката, която съдържа файла(овете), който(ито) искате да изтриете.

    За да изтриете файл с музика или папка, която съдържа музика: папка “MUSIC”

    За да изтриете файл със снимки или папка, която съдържа снимки: папка “PICTURE” или “DCIM”

  4. Изберете съдържанието, което искате да изтриете.
  5. Изтрийте съдържанието.

Забележка

  • Не променяйте името на папката, разположена в главната памет, като “MUSIC”.