Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Прехвърляне на съдържание чрез Finder

Съдържание, като например музика, може да бъде прехвърляно директно с плъзгане и пускане чрез Finder.

 1. Свържете вашия Walkman към включен компютър чрез USB.
 2. Изберете “WALKMAN” в страничната лента на Finder.
 3. Отворете папката, в която искате да прехвърлите съдържанието.

  За прехвърляне на музикални файлове или папки: папка “MUSIC”

  За прехвърляне на музикални снимки или папки: папка “PICTURE” или папка “DCIM”

 4. Плъзнете и пуснете желаните файлове или папки () в съответната папка () в “WALKMAN”.

Забележка

 • Плъзнете и пуснете музикални файлове директно в папка MUSIC. Музикални файлове на други места може да не се възпроизвеждат.
 • Не можете да работите с вашия Walkman, когато е свързан към компютър.
 • Не променяйте името на папката, разположена в главната памет, като “MUSIC”.
 • Възможно е някои песни да не могат да се възпроизвеждат на вашия Walkman поради защита на авторските права.
 • Не изключвайте вашия Walkman по време на прехвърляне на данни. В противен случай данните, прехвърляни или съхранявани на вашия Walkman, е възможно да бъдат повредени. Ако връзката с вашия Walkman бъде прекъсната докато се прехвърлят файлове, е възможно във вашия Walkman да останат ненужни файлове. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно на компютъра и форматирайте вашия Walkman.
 • В зависимост от езиковите настройки на вашия Walkman е възможно информацията за прехвърляното съдържание да не се покаже правилно.