Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Вашият Walkman не се разпознава от Music Center for PC.

  • Възможно е вашият Walkman да не се разпознава от компютъра. Изключете вашия Walkman от компютъра и след това го свържете отново.
  • Софтуерът може да не се е инсталирал правилно. Използвайте програмата за инсталиране, за да преинсталирате софтуера. Импортираните данни ще останат незасегнати.

  • Ако горепосочените решения не разрешат проблема, използвайте върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да натиснете бутона RESTART и да рестартирате вашия Walkman, след което го свържете отново чрез USB.