Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Настройките за звукови ефекти изглежда нямат ефект.

  • Настройките за звукови ефекти не се прилагат в следните случаи.
    • При слушане на FM радио