Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Слушане на FM радио

Служи за слушане на FM радио на вашия Walkman. Не можете да слушате FM радио, без да свържете слушалките, тъй като кабелът им служи като антена. Опънете кабела колкото е възможно повече.

  1. От началното меню изберете [FM Radio].
  2. Натиснете бутона (), за да изберете желаната честота.
    За да изключите FM радиото, натиснете бутона ().

Забележка

  • Настройките за качество на звука не се прилагат при слушане на FM радио.