Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Obnovení továrního nastavení přehrávače

V přehrávači Walkman lze obnovit výchozí nastavení. Resetování přehrávače Walkman nesmaže žádný obsah, například hudbu.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] - [Yes].