Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Formátování paměti

Přehrávač Walkman můžete inicializovat zformátováním paměti.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] - [Yes].
  3. Naformátujte paměť podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

  • Neprovádějte inicializaci (formátování) paměti přehrávače Walkman pomocí počítače. Pokud jste paměť naformátovali pomocí počítače, naformátujte ji znovu pomocí přehrávače Walkman.
  • Formátováním paměti se vymažou veškerá data (například skladby, včetně ukázkových dat nainstalovaných od výrobce nebo dodaného souboru pro instalaci softwaru). Před formátováním zkontrolujte data uložená v paměti a veškerá důležitá data exportujte do počítače.