Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Instalace aplikace Music Center for PC

Music Center for PC je aplikace určená pro počítače se systémem Windows. Používejte nejnovější verzi aplikace Music Center for PC.

Aplikaci Music Center for PC můžete používat k provádění následujících operací.

 • Import obsahu (např. hudby) z disků CD do počítače.

 • Uspořádání a správa obsahu.
  Například můžete vytvářet seznamy skladeb.

 • Přenos obsahu z počítače do přehrávače Walkman.

Před instalací aplikace Music Center for PC zkontrolujte systémové požadavky.

 1. Přejděte na webové stránky ke stažení aplikace Music Center for PC.
 2. Nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

  Podrobnosti o instalaci naleznete pod možností [Download] – [Installation procedure] na webových stránkách podpory aplikace Music Center for PC.

  (http://www.sony.net/smc4pc/)