Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Import a přenos obsahu z médií pomocí softwaru Music Center for PC

Software Music Center for PC použijte k importu a přenosu hudby a jiného obsahu z počítače se systémem Windows. Tato část vysvětluje, jak importovat a přenášet hudbu z disků CD. Počítač musí být připojen k internetu, aby bylo možné automaticky získat informace o disku CD, například názvy skladeb a jména interpretů.

  1. Použijte počítač, v němž je nainstalována aplikace Music Center for PC.
  2. Spusťte aplikaci Music Center for PC.
  3. Do jednotky média počítače vložte zvukový disk CD.
    Obsah zvukového disku CD se zobrazí na obrazovce aplikace Music Center for PC.
  4. Importujte obsah zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.

Podrobnosti o postupu naleznete v dokumentu [How to use] na webových stránkách podpory aplikace Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Tip

  • K importu zvukových disků CD můžete také použít službu iTunes namísto aplikace Music Center for PC.