Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přenesení obsahu pomocí aplikace Průzkumník

Obsah, jako například hudbu, lze přenést přímo přetažením v programu Průzkumník Windows.

 1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
 2. Otevřete složku „WALKMAN“ pomocí níže uvedeného postupu pro váš počítač.

  • Windows 7:
   Vyberte možnost „Start“ – „Počítač“ a poté otevřete složku „WALKMAN“.

  • Windows 8.1:
   Výběrem možnosti „Plocha“ otevřete aplikaci „Průzkumník souborů“. V seznamu „Tento počítač“ otevřete složku „WALKMAN“.
  • Windows 10:
   Vyberte aplikaci „Průzkumník souborů“ v nabídce „Začátek“ a poté v levé části obrazovky vyberte složku „WALKMAN“.
 3. Otevřete složku, do které chcete obsah přenést.

  Přenesení souborů nebo složek s hudbou: složka „MUSIC“

  Přenesení souborů nebo složek s fotografiemi: složka „PICTURE“ nebo „DCIM“

 4. Přetáhněte požadované soubory nebo složky () do příslušné složky () ve složce „WALKMAN“.

Poznámka

 • Uložte hudební soubory přímo do složky MUSIC. Hudební soubory uložené jinde možná nepůjdou přehrát.
 • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.
 • Název složky, například „MUSIC“, umístěné v paměti neměňte.
 • V závislosti na nastavení jazyka přehrávače Walkman se informace o přeneseném obsahu nemusí zobrazit správně.