Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Počítač nerozpozná přehrávač Walkman.

  • Pokud je akumulátor málo nabitý, nabijte jej.
  • Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může jeho rozpoznání počítačem několik minut trvat. Ověřte, že počítač rozpozná přehrávač Walkman potom, co jste jej připojili k počítači na dobu asi 10 minut.
  • Ujistěte se, zda je připojení USB s počítačem provedeno správně a bezpečně.
  • Používejte dodaný kabel USB.
  • Pokud je přehrávač Walkman připojen pomocí rozbočovače USB, je možné, že nebude rozeznán. Připojte přehrávač Walkman přímo ke konektoru USB počítače.
  • Pokud se vám výše uvedenými způsoby nepodaří problém vyřešit, stiskněte perem nebo kancelářskou sponkou tlačítko RESTART, přehrávač Walkman restartujte a poté znovu zkuste použít připojení USB.