Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Dobíjení akumulátoru

Přehrávač Walkman nabíjejte připojením k počítači.

  1. Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí rozhraní USB.
    Když je přehrávač nabitý, ikona stavu akumulátoru ukazuje hlášení .
  2. Když je nabíjení hotovo, odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Tip

  • Informace o době trvání úplného nabití akumulátoru najdete v části „Technické údaje“.

Poznámka

  • Pokud přehrávač Walkman nabíjíte po delší době, kdy jste jej nepoužívali, nebo když jej používáte poprvé, počítač jej nemusí rozpoznat. Přibližně po 10 minutách nabíjení by měl přehrávač Walkman začít opět normálně fungovat.
  • Přehrávač Walkman nelze ovládat během jeho připojení k počítači.