Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Prodloužení výdrže akumulátoru

Spotřebu energie v akumulátoru můžete pomocí přehrávače Walkman snížit následujícím způsobem.

Porovnání výdrže akumulátoru v závislosti na nastavených efektech, výchozích nastaveních a funkcích naleznete v části „Doba provozu na akumulátor“.

  • Ručně vypněte napájení.
  • Nastavte kratší čas pro volbu [Screen Off Timer].
  • Nastavte jas obrazovky.
  • Vypněte veškerá nastavení kvality zvuku.