Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li přehrávač Walkman podle očekávání, zkuste pro vyřešení problému postupovat následovně.

Před restartováním přehrávače Walkman odpojte přehrávač Walkman od počítače a ověřte, že není přehráván žádný obsah, například hudba. Jinak se data mohou poškodit. Potom můžete přehrávač Walkman bezpečně restartovat.

  1. Seznamte se s tímto problémem v tématu „Otázky a odpovědi“.
  2. Připojte přehrávač Walkman k počítači a dobijte akumulátor.

    Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru.

  3. Stisknutím tlačítka () perem nebo sponkou apod. restartujte přehrávač Walkman.
  4. Najděte si informace k tomuto problému v nápovědě k softwaru, kterého se potíže týkají.
  5. Vyhledejte informace o tomto problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.
  6. Pokud výše uvedený postup nedokáže problém vyřešit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

  • Restartování nesmaže data ani nezmění žádná nastavení.