Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poslech rádia FM

Poslouchejte rádio FM na přehrávači Walkman. Rádio FM nelze poslouchat, pokud nemáte připojena sluchátka. Kabel sluchátek totiž funguje jako anténa. Kabel co nejvíce natáhněte.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [FM Radio].
  2. Stisknutím tlačítka () vyberte požadovanou frekvenci.
    Chcete-li rádio FM vypnout, stiskněte tlačítko ().

Poznámka

  • Nastavení kvality zvuku nebudou během poslechu rádia FM použita.