Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Provoz rádia FM

Na obrazovce rádia FM jsou k dispozici následující operace. Rádio FM nelze poslouchat, pokud nemáte připojena sluchátka. Kabel sluchátek totiž funguje jako anténa. Kabel co nejvíce natáhněte.

Výběr předchozí nebo následující frekvence

Stiskněte tlačítko ().


Výběr předchozí nebo následující dostupné stanice

Stiskněte a podržte tlačítko (). Začne hledání a zastaví se na rozhlasové stanici, kterou lze přijímat.


Výběr předchozího nebo následujícího přednastaveného čísla

Stiskněte tlačítko ().

Tip

  • Přednastavená čísla lze použít pro výběr rozhlasové stanice pouze tehdy, když je v předvolbách uložena jedna nebo více rozhlasových stanic. Předem nastavte rozhlasové stanice, které je možné přijímat.
  • Pokud je citlivost příjmu příliš silná a při vyhledávání je tak nalezeno mnoho nežádoucích rozhlasových stanic, změňte citlivost hledání.