Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Zapnutí napájení

Zapnutím napájení přehrávač Walkman spustíte.

  1. Stiskněte a podržte tlačítko ().
    Přesunutím přepínače () odemkněte Walkman, když jej chcete ovládat.

Tip

  • Pokud přehrávač není v provozu, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte tlačítko ().
  • Pokud po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne. Když přehrávač Walkman znovu zapnete, jeho spuštění bude chvíli trvat.