Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Výdrž akumulátoru je krátká.

  • Pokud přehrávač Walkman používáte v prostředí s teplotami nižšími než 5 °C , výdrž akumulátoru se kvůli svým vlastnostem zkrátí. Nejedná se o závadu.
  • Nabijte akumulátor do úrovně úplného nabití.
  • Výdrž akumulátoru můžete prodloužit tak, že vhodně upravíte nastavení přehrávače Walkman a použijete účinné řízení spotřeby.
  • V závislosti na prostředí, ve kterém přehrávač Walkman používáte, se může stav akumulátoru zhoršit, pokud přehrávač nepoužijete déle než rok. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
  • Je-li využitelná kapacita akumulátoru i po dostatečném nabití poloviční než u nového akumulátoru, stav akumulátoru se mohl zhoršit. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.