Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přednastavení ekvalizéru

V rámci vlastního nastavení můžete přednastavit hodnotu 5pásmového ekvalizéru.

  1. Na obrazovce přehrávání hudby zobrazte nabídku možností a vyberte možnosti [Equalizer] - [Custom].
  2. Stisknutím tlačítka () vyberte nastavení frekvenčního rozsahu a stisknutím tlačítka () zvolte úroveň nastavení.
  3. Stisknutím tlačítka ( ) volbu potvrďte.