Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přizpůsobení nastavení kvality zvuku

Požadovanou kvalitu zvuku můžete nastavit pomocí řady funkcí.

  1. Vyberte v nabídce Home možnost [Settings].
  2. Vyberte možnost [Music Settings] - požadovanou funkci - požadované nastavení.

Funkce zvýraznění basů

Můžete zvětšit rozsah úrovně basů (hlubokých tónů).

Funkce Ekvalizér

Kvalitu zvuku můžete nastavit podle hudebního žánru. Můžete také uložit nastavení ekvalizéru jako vlastní nastavení.

Tip

  • Můžete také provést nastavení některých položek kvality zvuku z nabídky možností na obrazovce přehrávání hudby.

Poznámka

  • Nastavení [Equalizer] není uplatněno, pokud je zapnuta funkce [Bass Boost].