Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Na obrazovce se zobrazuje znak [ □ ].

  • Některé typy znaků a symbolů nemusí být v následujících případech zobrazeny v přehrávači Walkman správně:

    • V textu je používán jazyk, který není podporován přehrávačem Walkman,
    • Text obsahuje znaky nebo zvláštní symboly definované uživatelem.
  • Nahraďte pomocí softwaru znaky obsahu, který byl přenesen do přehrávače Walkman, za zobrazitelné znaky a poté obsah znovu přeneste do přehrávače Walkman.