Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávač Walkman nelze nabíjet.

  • Akumulátor nelze nabíjet, když je na obrazovce symbol . Značí, že je aktivní funkce ochrany. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě od 5 °C do 35 °C .

  • Chcete-li nabíjet přehrávač Walkman, musíte nejprve zapnout počítač. Zkontrolujte, zda počítač není v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace.

  • Zkontrolujte, zda je připojení USB s počítačem provedeno správně.

  • V konektoru může být vadný elektrický kontakt. Odpojte přehrávač Walkman a poté jej znovu připojte.

  • Používejte dodaný kabel USB.

  • Přehrávač Walkman nemusí být možné připojit správně při připojení pomocí rozbočovače USB. Připojte přehrávač Walkman přímo ke konektoru USB na počítači.

  • Zkontrolujte, zda je operační systém a jeho verze v počítači kompatibilní s přehrávačem Walkman.

  • Pokud jste přehrávač Walkman nepoužívali déle než jeden rok, stav akumulátoru se mohl výrazně zhoršit. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

  • Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, pomocí pera nebo kancelářské sponky apod. stiskněte tlačítko RESTART a restartujte přehrávač Walkman. Poté jej znovu připojte pomocí rozhraní USB.