Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Přehrávač Walkman nebyl rozpoznán softwarem Music Center for PC.

  • Přehrávač Walkman nemusí být počítačem rozpoznán. Odpojte přehrávač Walkman od počítače a poté ho připojte znovu.
  • Je možné, že software nebyl nainstalován správně. Použijte instalační program k opětovné instalaci softwaru. Importovaná data nebudou změněna.

  • Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, pomocí pera nebo kancelářské sponky apod. stiskněte tlačítko RESTART a restartujte přehrávač Walkman. Poté jej znovu připojte pomocí rozhraní USB.