Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Odstranění fotografií

K vymazání fotografií z přehrávače Walkman použijte software na počítači, který jste použili k přenosu fotografií. Pokud jste k přenosu fotografií použili aplikaci Průzkumník Windows, použijte Průzkumník Windows k jejich vymazání.Pokud jste použili Finder na Mac k přesunu fotografií, použijte Finder na Mac k mazání fotografií.

Tip

  • Nemažte ani nepřejmenovávejte složku „PICTURE“ nebo DCIM. Mohlo by se stát, že fotografie nebudou přehrávačem Walkman rozpoznány.