Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Postopki, povezani s predvajanjem glasbe

Na zaslonu za predvajanje glasbe so na voljo spodnji postopki.

Predvajanje/premor

Pritisnite gumb ().


Previjanje naprej ali nazaj

Pritisnite gumb () in ga držite.

Na spodnjem desnem delu bo prikazana dolžina trenutne pesmi.


Premik na začetek naslednje pesmi ali na začetek prejšnje (ali trenutne) pesmi

Pritisnite gumb ().

Za nekaj sekund se bo na spodnjem desnem delu prikazala številka trenutne pesmi/skupno število pesmi.


Ogled naslovnic albumov za izbiranje albuma

Pritisnite gumb ().Vrnitev na zaslon s seznamom

Pritisnite gumb ().

Namig

  • Če med premorom dlje časa ne pritisnete nobenega gumba, se predvajalnik Walkman samodejno izklopi.