Digital Music PlayerNW-E393L/E394L

Jak korzystać

Czynności wstępne

Przed przystąpieniem do eksploatacji

Obsługa odtwarzacza Walkman

Elementy i przyciski

Zasilanie/ładowanie

Ustawienia początkowe

Podstawowe operacje

Menu Home/menu opcji

Podłączanie odtwarzacza Walkman do komputera

Inicjowanie/aktualizacja

Przesyłanie/usuwanie plików

Czynności wykonywane przy przesyłaniu plików do odtwarzacza Walkman

Instalowanie programu Music Center for PC

Instalowanie programu Content Transfer

Importowanie plików do programu

Przesyłanie plików do odtwarzacza Walkman

Usuwanie plików z odtwarzacza Walkman

Korzystanie z programu Music Center for PC

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Usuwanie utworów

Ustawienia muzyki

Zdjęcia

Oglądanie zdjęć

Ustawienia zdjęć

Ustawienia

Ustawienia muzyki

Ustawienia zdjęć

Ustawienia timera uśpienia

Ustawienia ogólne

Ustawienia językowe

Komunikat

Środki ostrożności

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Dane techniczne

Dane techniczne