Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Overføre innhold ved hjelp av Content Transfer

Overfør innhold som for eksempel musikk eller spillelister som befinner seg på Mac-datamaskinen eller som administreres ved hjelp av iTunes, til din Walkman. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

  1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB, og start deretter Content Transfer.
  2. Vis ønsket innhold på Finder eller ønsket innhold eller ønskede spillelister i iTunes.
  3. Dra og slipp innholdet eller spillelistene du vil overføre, fra Content Transfer.
    Innholdet overføres til din Walkman.