Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Velge hvilket minne som skal brukes

Du kan velge hvilket minne du vil lagre innhold og andre data i, under [System Storage] eller [SD Card].

  1. Velg [SD Card Settings] på Home-menyen.
  2. Velg menyelementene ved hjelp av en av fremgangsmåtene nedenfor.
    • Overføre innhold fra en datamaskin: Velg [Location for USB Transfer] – [System Storage] eller [SD Card].
    • Motta innhold via en Bluetooth-forbindelse: Velg [Location for Received File] – [System Storage] eller [SD Card].

Hint

  • [System Storage] er standardinnstillingen fra fabrikken.
  • Hvis du har oppdatert systemprogramvaren på Walkman til versjon 1.20 eller senere, kan du bytte minnet du bruker når Walkman er koblet til en datamaskin for å overføre innhold, for eksempel musikk, fra datamaskinen. Følg instruksjonene på Walkman-skjermen for å bytte minne.

Merknad

  • Musikkinnhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres til et microSD-kort.
  • Du kan ikke utveksle data mellom minnet på din Walkman og et microSD-kort.