Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Slette innhold på Walkman ved hjelp av Media Go

Du kan bruke Media Go til å slette innhold som er lagret på din Walkman.

  1. Koble din Walkman til en datamaskin som er slått på, via USB.
  2. Start Media Go.
  3. Dobbeltklikk på "WALKMAN (modellnavn)", og velg hvilken type innhold du vil slette.
    Innholdslisten vises.
  4. Velg innholdet du vil slette.
  5. Klikk på "Rediger" – "Slett".
    Det vises et vindu der du må bekrefte slettingen av elementet.
  6. Klikk på "Ja".