Digital Media PlayerNWZ-A15/A17

Spille av podkaster

Du kan spille av en episode som er overført til din Walkman.

  1. Velg [Podcasts] på Home-menyen.
  2. Velg minnet ([System Storage] eller [SD Card]) som inneholder episoden du vil spille av.
  3. Bla gjennom listen til den ønskede episoden vises.
  4. Velg den ønskede episoden.

Merknad

  • Kontinuerlig avspilling av podkastepisoder er ikke mulig.
  • Innstillingene for lydkvalitet gjelder ikke ved avspilling av en videopodkast.

Hint

  • Når [Podcast Language Study] er satt til [On], kan du bruke [Quick Replay]-funksjonen og A-B Gjenta-funksjonen i skjermbildet for lydavspilling for podkasten.